Några av våra tjänster:

 • Plattläggning, trädgårdsanläggning mm.
 • Plantering av växter och träd (Rut)
 • Snöröjning och halkbekämpning (Rut)
 • Klippning av häck / buskage (Rut)
 • Gräsklippning / trimning (Rut)
 • Sopning och lövupptagning (Rut)
 • Dräneringsarbeten (Rot)
 • Trädbeskärning och nedtagning av besvärliga träd med lift samt bortforsling (Rut)
 • Ogräsbekämpning / kantskärning (Rut)
 • Städning och skräpplockning av utemiljö (Rut)
 • Snickeriarbeten (Rot)
 • Stubbfräsning (Rut)

BEGÄR EN KOSTNADSFRI OFFERT

Vi tar hand om er utemiljö

Vid Rot och Rut arbeten under 4 timmar tar vi en expeditionsvgift på 4oo kr.