Vår Miljöpolicy

Räppe Gröna Rum AB skall inom ramen för verksamheten aktivt verka för en god miljö. Räppe Gröna Rums arbeten skall med god marginal följa tillämplig lagstiftning och förekomma nya krav. Läs om vad vi skall uppnå nedan: 

För att uppnå detta skall vi:

  • Plattläggning, trädgårdsvårda sparsamma med ändliga resurser, men även undvika material och metoder med miljörisker.
  • Vara sparsamma med ändliga resurser, men även undvika material och metoder med miljörisker.
  • Eftersträva att vårt aktiva miljöarbete skall utveckla verksamheten och därmed skapa nya affärsmöjligheter.
  • Säkra att varje medarbetare med kunskap och engagemang tar miljöansvar försin del av verksamheten.
  • Endast i undantagsfall använda bekämpningsmedel och då endast behörighetsklass 3, samt begränsa användningen av växtnäring och gödning.
  • Minska våra utsläpp till luft genom att i största möjliga utsträckning använda alternativa drivmedel till våra fordon och maskiner, i den utsträckning det är möjligt, samt samordna alla transporter.
  • Arbeta för att minska vårt farliga avfall i form av kemikalier.
  • Alltid prioritera råvaror, produkter och tjänster med mindre miljöpåverkan framför andra.
  • Sträva efter att öka återvinningen av sorterat avfall.
  • Eftersträva att våra leverantörer och underentreprenörer har en miljöpolicy som infriar ambitionerna i vår miljöpolicy.

BEGÄR EN KOSTNADSFRI OFFERT

Vi tar hand om er utemiljö

Vid Rot och Rut arbeten under 4 timmar tar vi en expeditionsvgift på 4oo kr.